Ο Απόστολος της Κυριακής 18 Ιουνίου 2017


Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν, Ιουδαίω τε πρώτον και ῞Ελληνι· ου γαρ εστι προσωποληψία παρά τω Θεώ. Όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται· και όσοι εν νόμω ήμαρτον, διά νόμου κριθήσονται.
Ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο


In this article